موسسه بین المللی حقوقی داوری آوا ملل دامون موسسه ای است که توسط مدیرانی با بیش از 15 سال تجربه در زمینه ارائه خدمت مالکیت صنعتی به موکلین داخلی و خارجی اداره میشود.